Digital starthjelp

Ved etablering av grunnleggende infrastruktur og digitale verktøy er det mye å ta stilling til og fallgrubene er mange. Tråkker man feil i oppstartsfasen blir senere kursjusteringer både tidkrevende og kostbare. Vi identifiserer bedriftens konkrete behov og løser bekymringer i samråd med beslutningstagere i bedriften.

Gode løsninger starter med en god dialog

Oppstartsfasen er en svært utfordrende, men samtidig spennende prosess. For å finne de beste løsningene tar vi oss tid til å bli kjent med bedriftens kortsiktige og langsiktige behov. Beslutninger man tar rundt infrastruktur, digital arbeidsflyt og samhandlingsverktøy er skjellsettende og man får mye igjen for å resonnere seg frem til en strategi som kan vokse i takt med bedriften. Kostnadseffektive løsninger er ofte en nødvendighet i oppstartsfasen og vi hjelper dere med fornuftige kompromisser som ikke går på bekostning av sikkerheten. Vi gjør det tekniske universet forståelig slik at dere føler dere trygge på valgene som tas.

Med kontoret i ryggsekken

En av de store fordelene med å starte fra bunnen er friheten fra teknisk gjeld og inngrodde vaner. Arbeidsplassen er ikke lenger synonymt med fysisk oppmøte og mange arbeidstagere verdsetter autonomien som teknologien gir. Mobilkontoret muliggjør også aktive livsstiler som tidligere ikke lot seg forene med typisk kontorarbeid – og pandemien i 2020 føyet smittevernshensyn inn i rekken av argumenter for fjernjobbing.

Fleksibel arbeidstid og mobilkontor åpner mange muligheter, men byr også på utfordringer. For å få arbeidshverdagen til å henge sammen på tvers av sted og tid er man avhengig av tydelig definerte avtaler, rutiner og gode organisasjons- og møteverktøy. Solid infrastruktur er en forutsetning for at sikkerheten ivaretas. Vi i Skyfritt jobber selv uten et sentralt kontor og har opparbeidet nyttige erfaringer som kommer våre kunder til gode.

Arbeidsplassen utvides med andre ord til hytta på fjellet, seilbåten på fjorden eller teltet på Hardangervidda – eller bare et hjemmekontor som benyttes ved behov.

Autonome løsninger som vokser i takt med dere

En trygg og selveid infrastruktur skaper et solid utgangspunkt for fremtidig vekst, men det er tilforlatelig lett å neglisjere den teknologiske grunnmuren som skal bære virksomheten inn i fremtiden. Vi hjelper dere med å utforme et solid og sikkert fundament som tåler vekten av fremtidens usikkerhet og utvikling.

Vi er stolte av håndtverket vi leverer og evnen til å skape tilpassede og riktige løsninger for kundene våre. Fordi vi er oppriktig interessert i fagfeltet og følger utviklingen tett, kan vi gjøre avveninger vedrørende hvilke teknologier som er verdt å ta i bruk. Skyfritt er en motstrømsaktør som vektlegger åpne standard og solide grunnkomponenter; vi er med andre ord ikke interessert i å selge “masseproduserte” løsninger for rask profitt. Vi bygger skalérbare løsninger som varer.

Eierskap og kontroll over egne digitale ressurser er kjerneverdier for oss i Skyfritt. Alt for mange har gitt avkall på dette eierskapet og velger heller å leie datakraft, lagringsplass, programvareverktøy og underholdning. Leieløsninger er forlokkende lett å komme igang med, men de færreste har tenkt igjennom de langsiktige konsekvensene og det faktum at man frasier seg kontroll og blir bundet opp av uforståelige leievilkår som stadig endres og utfordrer (personsverns)grenser.

Et hav av muligheter

Vi er flinke til å oversette både enkle og komplekse behov til skreddersydde digitale løsninger. Du trenger ikke kjenne til teknologisk sjargong; prat med oss om bekymringer dere har og verktøyene dere ønsker, så vil vi jobbe hardt for å skape løsningene dere faktisk trenger. I et uendelig hav av muligheter kan det være vanskelig å navigere seg til trygge farvann. Vi tilbyr oss å lose dere forbi skjær i sjøen og hjelpe dere gjennom hardt vær. Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende samtale!